header photo


 

Info om telemetriundersøkelse

Lågens Framtid bidrar med dugnadstimer til radiomerkeprosjektet som skal gå over flere år. Vi startet i 2019 med å fange, merke og peile laks som vandrer opp Numedalslågen + Hagnesvassdraget.

Prosjektet er støttet av Direktoratet for Naturforvaltning og ledet av NINA i samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold, og formålet er å finne vandringsmønsteret for laksen i Numedalslågen.

Sammen med LF så bidrar Lardal Jeger og fisk, Forvaltningslaget og grunneierne i Hagnes.

Laksen fanges ved hjelp av kilenot i Larviksfjorden (mulige alternative metoder om nødvendig), der den etter hvert blir påsatt sendere som vi regelmessig peiler via faste stasjoner, og mobilt utstyr.  Det meste av dette blir basert på dugnadsinnsats med faste ansvarshavende til de forskjellige oppgavene/strekningene på elva.

Radiopeiler

Vi har fanger og merker lakser som kan følges i linken under.

Laksene som er merket kan du følge på sporingssidene her underveis i prosjektet.

Om det fanges radiomerket laks er det fint om Arild Jacobsen varsles på tlf: 41334386 for info ang radiosender etc.