header photo


Yngelutsetting 2010

Utsettingen av lakseyngel er gjennomført for i år.

Så var tiden kommet for å sette ut resten av lakseyngelen i "ikke lakseførende" sidevassdrag til Numedalslågen.

Selv om vi ulykkeligvis avdekte at store mengder av lakserognen ikke hadde hatt en vellykket befruktningsprosess her tidligere i vinter, så ble det en god del yngel å sette ut alikevel.

Vi hadde totalt 45 - 55.000 yngel som ble fordelt satt ut på 3 forskjellige datoer og følgende anntall og steder av kultiveringsgruppene i Lågens Framtid og Lardal Jeger og Fisk:

1 sekk Herlandselva, Nord for Gyldenspissen, 8. mai

1 sekk Herlandselva, Syd for Gyldenspissen, 8. Mai

1 sekk Herlandselva, Kviberg - Nummerdammen, 14. Mai

1 sekk Herlandselva, Ådalen, 14. Mai

1 sekk Skjerven bekken, 21. Mai

1 sekk Gavelstadbekken, 21. Mai

2 sekker Haugselva i Hvarnes, 21. Mai

1 sekk Daleelva, 21. MaiEn rask skjekk av plommesekken sier at resten av yngelen er klar for å finne mat selv på bekken.Sekkene med yngel blir etterfylt med oxygen og tettet skikkelig med to lag plast før de transporteres ut for utsetting.
En grundig rengjøring og desinfisering av klekkekarene før de stables bort - gjør desinfiseringsjobben før neste kultiveringsesong noe enklere.
Lakseyngel klar for et liv i en næringsfull bekk.

En hyggelig prat med en meget engasjert grunneier i Haugselva.
Det nyttes kopp for å spre yngel under utsetting.
En fin naturopplevelse i seg selv og rusle langs en flott bekk i et idyllisk terreng. Men best av alt er følelsen av å hvertfall delta selv med det man egenhendig kan bidra med for Laksebestanden i Numedalslågen.

Om du er interessert i å støtte og/eller delta på det viktige kultiveringsarbeidet koster det i inngangsporten kun 150 kr om du klikker her.lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen

<< Go back to the previous page