header photo


Vellykket rognplanting i Florelva

Rognplanting Lågens Framtid www.lagens-framtid.no
Den nybefruktede lakserognen som ble plantet i Florelva under stryking i november kan estimeres en klekkefrekvens på over 95%

Rognplanting Lågens Framtid www.lagens-framtid.noForsøkene med direkte utsetting av nybefruktet rogn i grus(rognplanting) ble vellykket videreført denne vinteren. 17.000 rognkorn ble plantet rett i grusen, der ca 3000 ble plantet i kasser med gytegrus. Derav ble det lagt ca 200 i en Vippert-boks i hver kasse for lettere kunne telle klekkefrekvens pluss det ble senket ned rogn i to rør i kassene.

Resten av rognen ble fordelt på gytegroper vi gravde for hånd på forskjellige lokaliteter i Florelva.

Florelva renner fra Raubern og Kopa, ned i Numedalslågen via Svartangen. Denne elva har fine oppvekstområder, men er vanskelig å benytte til utsetting av yngel på grunn av sent åpnede, vinterstengte veier. Rognplanting har et mye større potensiale enn det vi benytter, men vi ønsker å være mest mulig sikre på at metoden vi bruker fungerer med tanke på vellykket klekking og oppvekst.

Det er flere andre kultiveringsvirksomheter som driver med rognplanting som fast mettode, men normalt plantes rognen etter øyrognstadiet utpå vinteren. Dette blir nær sagt umulig ved våre aktuelle lokaliteter da det vanskeliggjøres på grunn av snø og is. Derfor blir det litt spesielt å få dette til med nybefruktede rogn, da disse er noe mindre robuste på det tidlige stadiet.

Rognplanting Lågens Framtid www.lagens-framtid.no

Kassene ble plukket rent for hånd, slik at vi kunne se eventuelle uklekkede rogn(noen ganske få ble funnet) og ikke minst så vi etter lakseyngel.

Rognplanting Lågens Framtid www.lagens-framtid.no

Lakseyngel fant vi noen få av. De fleste, nærmere 98% i vippertboksene hadde forlatt den trygge fødestua på jakt etter mat. Flinke laksebarn som skal vokse seg store.

Rognplanting Lågens Framtid www.lagens-framtid.no

Blå meierikasse i idylliske omgivelser. Vi er kanskje heldige med at de til nå har fått stå i fred, men vi bør nok vurdere å merke bedre slik at det ikke skjer noe fatalt ved at de blir fjernet av andre før tiden. Vi rydder opp uansett.

Rognplanting Lågens Framtid www.lagens-framtid.no

Når det gjelder rognen vi plantet rett i elvebunnen så er det noe vanskeligere å kontrollere klekkefrekvens, men tidligere har vi lykkes best med dette(kontra vippertboksene), så vippertboksene ble benyttet nå for å lettere se i hvor stor skala vi hadde på klekkingen. Vi bør vurdere et grundigere el-fiske for å få en tetthetsvurdering.

Se nyhetssak om stryking og rognplanting HER.

lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen

<< Go back to the previous page