header photo


Vasking av lakserogn

Fem man stilte på klekkeriet for å vaske lakserogn.
Disse må plukkes bort for å unngå soppdannelse.
 
\
Rognen skylles forsiktig i rent vann.
 

\

 
 
\
 
 
\
 
 
Tekst og Foto: www.smartsoe.com