header photo


Vårens vakreste eventyr

Yngelutsetting www.lagens-framtid.no

Pinsehelgen startet vårens vakreste eventyr i Numedalslågen. Årets yngelutsetting er i gang og blir utført på dugnad blandt foreningens medlemmer de nærmeste dagene.

 

Yngelutsetting  www.lagens-framtid.no

Yngelen blir pakket i poser som fylles med vann og oxygen på klekkeriet før de fraktes ut i bekkene.

 

Yngelutsetting www.lagens-framtid.no

Lakseyngelen settes ut i sideelver og bekker som ikke er naturlig laks og sjøørretførende til Numedalslågen.

 

Yngelutsetting www.lagens-framtid.no

I sideelvene spres yngelen ut med bøtte og kopp slik at den skal få så gode oppvekstvilkår som mulig.

 

 

www.lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen

 

<< Go back to the previous page