header photo


Stryking til klekkeriet og rognplanting

www.lagens-framtid.no stamfisket 2012
Kultiveringsgruppa i Lågen har denne helgen gjennomført stryking av stamlaksen som har blitt fanget i høst.


Rognplanting Lågens Framtid www.lagens-framtid.no

Lørdag 03/11 var stamfiskhuset fylt opp med en innsatsvillig gjeng som gjennomførte stryking av stamlaksen. Resultatet ble ca 20 liter befruktet lakserogn til klekkeriet, og 2 liter som umiddelbart(etter svelling) ble plantet i kasser med gytegrus i Florelva.

Florelva renner fra Raubern og Kopa, ned i Numedalslågen via Svartangen.

Denne elva har fine oppvekstområder, men er vanskelig å benytte til utsetting av yngel på grunn av sent åpnede, vinterstengte veier. Rognplanting har et mye større potensiale enn det vi benytter, men vi ønsker å være mest mulig sikre på at metoden vi bruker fungerer med tanke på vellykket klekking og oppvekst.

Rognplanting Lågens Framtid www.lagens-framtid.no

Veterinær er på plass under strykingen. All laks som gir avkom til klekkeriet blir obdusert og skjekket for vertikalt, overførbare sykdomer.

Rognplanting Lågens Framtid www.lagens-framtid.no

Medlemmene i kultiveringsgruppa er sportsfiskere med sterkt engasjement for elva vår. Her er Skitt fiske - Anders Amundsen og Jon Pettersen i full gang med nedsenking av befruktet rogn i kassen som er fylt med gytegrus.

Klikk på under for flere bilder fra stryking og rognplanting,

Rognplanting Lågens Framtid www.lagens-framtid.no

Entrepenører innen rognplanting.
Fra venstre: Anders Amundsen, Aril Martinsen og Jon Pettersen.

lagens-framtid.no/Sverre Martin sørensen

Lågens Framtid på Facebook

<< Go back to the previous page