header photo


Stamlaksfisket i Numedalslågen

Stamfiske lagens-framtid.no
Årets stamlaksfiske i Numedalslågen startet søndag 02.10

Stamfisket startet søndag med et tyvetalls fiskere fra kultiveringsgruppa i Numedalslågen.
Spendte på hvordan "ståa" var med laks på elva etter en oppløftende fiskesesong rent fangstmessig. Med foregående og langdryge stamfiskehøster friskt i minnet kan vi si oss positive og fattet - det er bra med laks på elva, men bitevilligheten varierer(som normalt). Etter tre fiskedager har vi så og si fylt opp stamfiskehuset med det som skal til før stryking.

Stamfiske lagens-framtid.no

Spendte fiskere hadde oppmøte på statoilstasjonen i Svarstad for å bli fordelt i lag og grupper før avreise ut til fiskeplassene.

Stamfiske lagens-framtid.no

Fint vær på Stubben om lørdagen, men det store "laksebettet" utebled på dette valdet...

Stamfiske lagens-framtid.no

Kalleberg leverte bedre enn vanlig...

Stamfiske lagens-framtid.no

Det "koker" på Føssa til tider...

Stamfiske lagens-framtid.no

Alt skal nøye registreres - timeforbruk, fangst, kjønn, vekt, utsatt fsk, observasjoner, osv... Viktig med mest mulig grunnlagsmateriale for god statistikk.

Stamfiske lagens-framtid.no

Sist søndag var full av regn, vind og hyggelige sammenkomster ved elvebredden.

Stamfiske lagens-framtid.no

Kvinner har absolutt adgang, vi tar gjerne med fler...

lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen

<< Go back to the previous page