header photo


Siste nytt fra klekkeriet


Foto: lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen

Siste nytt fra klekkeriet der alt er i rute med mange øyerogn og bra overlevelse så langt.
Lørdag var det tid for rognvasking - en prosess der vi skyller rogn, klekkekar og renner for humus. Prosessen ryster rogna forsiktig, så individer som mangler befruktning viser seg frem som hvite rognkorn og kan plukkes bort underveis. Det var under denne prosessen i 2010 vi avdekket en søgelig høy dødelighet som det ser ut til at vi slipper i år.Foto: lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen

Seks medlemmer i kultiveringsgruppene(inkludert fotografen) stilte på klekkeriet lørdags morgen for å vaske lakserogn, rognkar og renner for humus.


Foto: lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen

Rogna skylles og vaskes i rent vann.


Foto: lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen

Rennene vaskes for å få bort humus og avleiringer som kan være grobunn for sopp.


Foto: lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen

Noen få rogn faller fra og viser seg som døde eller ubefruktede og må plukkes bort for å unngå soppdannelser. Kun noen få hundre døde denne gangen.Foto: lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen

Klekketidspunktet ser også ut til å være i rute, så vi venter spendt frem til midten av februar ta ting skal begynne å skje...
lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen

<< Go back to the previous page