header photo


Så smått begynt å klekke

Foto:lagens-framtid.no
Det har så smått begynt å klekke på klekkeriet for stamlaks i Numedalslågen.

Selv om det er litt tynt med øyerogn i enkelte klekkekasser, og det nok fremdeles ligger en del rogn som ikke er kommet til øyerognstadiet - har det da altså så smått begynt å klekke blant øyerogna på klekkeriet.

Vi går en spendt tid i møte, der vi etter hendelsen med ubefruktet rogn frykter for kondisjonen til yngelen som klekker. Ennå er det kun enkelte som har klekket - og svermingen lar foreløpig vente på seg i klekkeriet.
Foto:lagens-framtid.no
Bra med øyerogn rundt denne yngelen som ser frisk ut og har et par dager ute av skallet nå.

Foto:lagens-framtid.no
Men det finnes enkelte klekkekasser som det er høy andel rogn som ikke har kommet i øyerognstadiet. Så faren er vel tilstede for at disse nok ikke ser dagens lys dessverre.
lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen

<< Go back to the previous page