header photo


Overvåkingsfiske

Overvåkingsfiske etter innslag av rømt oppdrettslaks i Nummedalslågen.

Som en del av overvåkingen av laksebestanden på nasjonalt plan har Lågens Framtid påtatt seg å gjennomføre prøvefiske av gytebestanden i Nummedalslågen.
Dette fisket er strengt regulert etter føringer gitt av NINA som oppdragsgiver. Tillatelsen til dette fisket er forøvrig gitt generelt til NINA på landsbasis av Miljødirektoratet.

Hensikten er å ta skjellprøver som igjen skal gi informasjon om innslaget av rømt oppdrettsfisk.
I tillegg til skjellprøver skal vi gjøre andre registreringer som å måle fiskens lengde, observere garnskader og andre avvik. All fisk som det blir tatt prøver av skal settes ut igjen. Unntaket er de tilfeller hvor vi er sikre på at fisken er oppdrettsfisk. I slike tilfeller skal fisken avlives.

Dette fisket foregår nå i oktober, paralelt med fisket etter stamlaks.

Elva er delt opp i tre soner, og skjellprøvene skal tas ut fordelt på alle disse.

Overvåkingsfiske Lågens Framtid

Forøvrig skal fiskerne som er ute(både overvåkingsfiske og stamfiske) være legetimert ved ansvarshavende, pluss medbringe informasjon og tillatelse.

Fylkesmannen, samt Politiet i Vestfold er også informert og gjort oppmerksom på dette fisket.

 

<< Go back to the previous page