header photo


Lakseyngel på klekkeriet i Numedalslågen

Lakseyngel på klekkeriet i Numedalslågen
Alt ferdig klekket og klekkeriet er fyllt opp med lakseyngel.

På klekkeriet for laks i Numedalslågen er så godt som alt ferdig klekket i disse dager. Det myldrer av liv i klekkekarene og kultiveringsgruppa er glade for at alt har gått tilnærmet smertefritt gjennom vinteren, med meget bra overlevelse så langt.

Over 100.000 lakseyngel skal få vokse seg klare for utsetting i mai ved hjelp av medbrakt plommesekk. Da skal forøvrig ungdomsgruppene i jeger og fiskerforeningene sette ut sin egen yngel fra selvfisket stamlaks fra Sjulstadfossen(se link).

Lakseyngel på klekkeriet i Numedalslågen

Klekkingen ferdig og det meste av tomme eggeskall er sugd opp fra klekkekarene.

Lakseyngel på klekkeriet i Numedalslågen

Ungdommen som deltok på stamfisket ved Sjulstad i oktober har vært og sjekket avkommet fra laksen de fanget. De skal selv sette ut yngelen til våren.

Lakseyngel på klekkeriet i Numedalslågen

Nøye studie og spennende å se de små. Rart å tenke på at disse skal bli til store laksekjemper...

Se link om Ungdom på stamfiske.


Følg Lågens Framtid på Facebook

lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen

<< Go back to the previous page