header photo


Klekkingen overstått

www.lagens-framtid.no Foto: Sverre Martin Sørensen  Yngelen svermer på klekkeriet for laks i Numedalslågen og det meste er ferdig klekket nå. Vinteren har gått tilnærmet smertefritt for klekkeriets del, og dødeligheten har vært på et minimum så langt.

 Over 100.000 plommesekkyngel skal nå vokse seg utsettingsklare frem til bekkene er åpne og næringsrike rundt midten av mai.

 

 

www.lagens-framtid.no Foto: Sverre Martin Sørensen

Klekkekasser og renner er fyllt opp med yngel.

 

www.lagens-framtid.no Foto: Sverre Martin Sørensen

Seks stykker fra kultiveringsgruppa stilte opp på klekkeriet lørdag for å suge opp tomme rognskall, plukke det som er dødt, og vaske ned klekkekasser og renner.

 

www.lagens-framtid.no Foto: Sverre Martin Sørensen

Plukking er et viktig og tidkrevende arbeid. Det som er dødt må bort for å unngå at sopp skal spre seg i klekkekarene.

 

www.lagens-framtid.no Foto: Sverre Martin Sørensen

Derfor blir ALT vasket grundig...

 

www.lagens-framtid.no Foto: Sverre Martin Sørensen

Lite som minner om vår på Grini(der ligger klekkeriet), men om drøye to måneder blir det liv i skog og mark og klart i bekkene for yngelutsetting.

 

lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen

<< Go back to the previous page