header photo


Klekkingen i gang

Foto: Sverre Martin Sørensen
Klekkingen av lakseyngel i klekkeriet på Grini godt i gang.

I klekkekarene ved klekkeriet på Grini har klekkingen startet og kommet godt i gang i flere av karene. Selv om det blir enkeltindivider som har litt hastverk med å komme ut i det våte element, er det bare snakk om dager, eller i løpet av en ukes tid det kommer til å bryte ut og sverme i alle kar.

Foto: Sverre Martin Sørensen

Allerede bra med plommesekkyngel i flere av klekkekarene.

Foto: Sverre Martin Sørensen

Plommesekken til disse utgjør næringsgrunnlaget(pluss eventuell startforing) frem til livet skal fortsette i en næringsrik bekk med utløp i Numedalslågen.

Foto: Sverre Martin Sørensen

Så kan vi bare vente noen dager før det for alvor begynner å sverme i klekkekarene. Betryggende å se alle øyerognene som virker helt klare for det som skal skje.

lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen

<< Go back to the previous page