header photo


Årsmøte/medlemsmøte Lågens Framtid

Velkommen til årsmøte/medlemsmøte Lågens Framtid.

· Årsmøte:
- Årsberetning, økonomi, valg.

· Medlemsmøte:
- Foredrag “Fra masseslakt til fang og slipp” Om fiske og forvaltning av laks og sjø-ørret v/Jens Olav Flekke fra Reddvillaksen.no
- Status kultiveringsarbeidet
- Pizza, kaffe & mineralvann
- Utlodning av flotte premier!

Torsdag 27. mars kl. 1800
Kantina (gamle) Handelsskolen, Hoffsgt. 2 v/Fram
Entre: Gratis! VELKOMMEN!

Velkommen til årsmøte og medlemsmøte Lågens Framtid

<< Go back to the previous page