header photo


Årsmøte og medlemsmøte 2022

Årsmøte og medlemsmøte onsdag 30. mars kl. 1900 
Tilbygg Framhallen, 2. etg. Reidar Teigensvei 7, Larvik.
Entre: Gratis! VELKOMMEN!

• Årsmøte: - Årsmelding, økonomi – regnskap og budsjett, valg av styre.

Årsmøtet avholdes før pausen. Det blir enkel servering av kaffe, mineralvann og pizza.
• Medlemsmøte: - Telemetriundersøkelsene i Lågen. Foredrag v/Finn Økland.
- Generelt om kultiveringsarbeidet.
- Eventuelt.
- Utlodning.

Årsmøteplakat

<< Go back to the previous page