header photo


Årets yngelutsetting gjennomført

Årets dugnad med utsetting av plommesekkyngel fra stamlaks fisket i Numedalslågen i høst er gjennomført. Yngelen blir spredd rundt på sidebekker til Numedalslågen som ikke er lakseførende   [les mer...]

Lågens Framtid avholdt årsmøte/medlemsmøte

Årsmte/medlemsmøte i foreningen ble avholdt 27.3 med følgende saker på programmet: Valg av møteleder Årsmelding Regnskap og budsjett Kontingent Valg av styre og   [les mer...]

Årsmøte/medlemsmøte Lågens Framtid

Velkommen til årsmøte/medlemsmøte Lågens Framtid. · Årsmøte: - Årsberetning, økonomi, valg. · Medlemsmøte: - Foredrag “Fra masseslakt til fang og slipp”   [les mer...]

Stryking til klekkeri og rognplanting

Denne helgen har kultiveringsgruppa gjennomført stryking av laksen som gir rogn til klekkeri og rognplanting rett i bekk. Eggene fra 20 par med laks fra Numedalslågen og 6 par fra Hagenesvassdraget på plass i   [les mer...]

Gytebestandsmålet ikke nådd i 2013

Lågens Framtid så med bekymring på at fiskekvotene i Lågen ble opphevet ved midtsesongsevalueringen 12. juli. Frykten for at gytebestandsmålet ikke ville bli nådd ser nå ut til å være   [les mer...]

Stamfiske 2013

   Kultiveringsgruppa har på tre helger gjennomført og så langt avsluttet fiske etter stamlaks. Opp til 30 medlemmer av kultiveringsgruppene i Lågens Framtid og Lardal Jeger og Fisk har til tider   [les mer...]

Kunnskap og forvaltning i Lågen

Lågens framtid skal ha honnør for å ha dreiet argumentasjonen sin bort fra følelser og synsing for i stedet å ta utgangspunkt i laksens biologi og produksjonspotensiale. De har imidlertid fortsatt en   [les mer...]

Forvaltningen av Lågen

Om noen bidrar til å tåkelegge debatten om laksen i Numedalslågen, så er det Numedalslågen Forvaltningslag og ikke Lågens Framtid. Vi mener det er viktig med en åpen debatt om temaet, og   [les mer...]