header photo


 

Foto: lagens-framtid.no
 
Kultiveringsarbeidet
Medlemene i Lågens Framtid består hovedsakelig av fiskere med ulike interesser av typer form for laksefiske. Men med felles interesse i å bevare Numedalslågen som en fremtidig perle av en lakseelv. Derfor er det naturlig at foreningen deltar i kultiveringsarbeidet i elva i sammarbeid med Numedalslågen forvaltningslag og Lardal Jeger og Fiskarlag.
 
Formålet med kultiveringsarbeidet i Numedalslågen er å holde en beredskap dersom det skulle oppstå sykdommer eller andre forhold som vesentlig reduserer den naturlige reproduksjonen i elva. Dette arbeidet består i å opprettholde og videreutvikle mest mulig lokal kunnskap om drift av stamfiskhus og klekkeri, samt årlig produksjon av ca 100.000 plommesekkyngel for utsetting i ikke lakseførende sideelver nedenfor Hvittingfoss.
 
Stamfisket
Kultiveringsarbeidet lagens-framtid.no
Stamlaksen fanges ved hjelp av stangfiske, og foregår ved at fiskere går sammen i par og bistår hverandre 100% for å sikre en human og skadefri landing av fisk som skal nyttes til stryking.
 
 
Kultiveringsarbeidet lagens-framtid.no
Det gis ikke rom for å la laksen bestemme under dette fisket. Laksen skal så raskt som mulig inn til land for å sikre overlevelse.
 
 
Kultiveringsarbeidet lagens-framtid.no
Stamfisket foregår helgene i oktober - en tid da fiskerne kan oppleve både kulde, snø, sludd og regn.
 
 
Kultiveringsarbeidet lagens-framtid.no
En viktig taktikk på stille dager er å la elva hvile en halvtimes tid, da får fiskerne varme, mat og sosialt samvær, mens laksen får ro til å sige på plass der fiskerne ønsker å ha den.
 
 
Kultiveringsarbeidet lagens-framtid.no
Stamlaks klar for stryking. Bare man tar det pent, blir laksen villig med på det som skal skje.
 
 
Kultiveringsarbeidet lagens-framtid.no
Stryking av stamlaks.
 
 
Kultiveringsarbeidet lagens-framtid.no
Resultatet av årets stamfiske ligger i klekkeriet i form av 120.000 befruktede rognkorn som skal passes frem til klekking i vinter og utsetting i sidevassdrag til våren.
 
 
Yngelutsetting
 
Kultiveringsarbeidet lagens-framtid.no
Yngelutsetting i Haugselva 2009
 
 
Kultiveringsarbeidet lagens-framtid.no
Yngelen blir spredd rundt på sidebekker som ikke er lakseførende når isen smelter og insektene(mat for yngelen) begynner og klekke.
 
 
lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen