header photo


Midtsesongsevalueringen 2015 - innspill

Lågens Framtid vil i år igjen gjerne komme med noen innspill til årets midtsesongevaluering. Vi ber innstendig om at kvotene i år ikke oppheves, da alt tyder på at også denne sesongen kan defineres som   [les mer...]

Årsmøte / medlemsmøte Lågens Framtid

Årsmøte: - Årsberetning, økonomi. Medlemsmøte: - Foredrag “Etter anadrom fisk i norske og canadiske elver.”  Om fiske etter laks og steelhead i Norge og Canada. - Status   [les mer...]

Bekymret for utviklingen for laksen i Numedalslågen

Lågens Framtid er svært bekymret for utviklingen for laksen i Numedalslågen, ett av Norges viktigste laksevassdrag. Den lokale forvaltningen er etter vårt syn ikke bærekraftig, noe som dokumenteres av en   [les mer...]