header photo


Stryking til klekkeri og rognplanting

Denne helgen har kultiveringsgruppa gjennomført stryking av laksen som gir rogn til klekkeri og rognplanting rett i bekk. Eggene fra 20 par med laks fra Numedalslågen og 6 par fra Hagenesvassdraget på plass i   [les mer...]

Gytebestandsmålet ikke nådd i 2013

Lågens Framtid så med bekymring på at fiskekvotene i Lågen ble opphevet ved midtsesongsevalueringen 12. juli. Frykten for at gytebestandsmålet ikke ville bli nådd ser nå ut til å være   [les mer...]

Kunnskap og forvaltning i Lågen

Lågens framtid skal ha honnør for å ha dreiet argumentasjonen sin bort fra følelser og synsing for i stedet å ta utgangspunkt i laksens biologi og produksjonspotensiale. De har imidlertid fortsatt en   [les mer...]

Forvaltningen av Lågen

Om noen bidrar til å tåkelegge debatten om laksen i Numedalslågen, så er det Numedalslågen Forvaltningslag og ikke Lågens Framtid. Vi mener det er viktig med en åpen debatt om temaet, og   [les mer...]

Lågen og lakseforvaltningen

 Kjære Numedalslågen Forvaltningslag og Ingar Aasestad. Først og fremst synes vi det er merkelig at dere stiller spørsmål ved vår forståelse av tall og rollefordeling, og, ikke minst, hva   [les mer...]

Vil beskytte villaksen

Sak sakset fra www.op.no (Foto: Inger Lene O. Steen/op.no) Vi mener at kvotene må gjeninnføres og all hunnfisk som tas i elva må settes ut igjen. På den måten kan vi forhindre at antall hunnfisk i   [les mer...]

Rogn plantet i Florelva

Etter endt stamfiske og stryking høsten 2012 ble ca 17.000 nybefruktede lakserogn plantet i Florelva. Klekkekassene er nå hentet ned og rognplantingen anses som vellykket.   Det er utrolig spennende å se   [les mer...]

Årets yngelutsetting gjennomført

  Denne helgen ble hovedtyngden og resten av tottalt ca 110.000 plommesekkyngel utsatt i bekker og sidevassdrag til Numedalslågen.  Medlemmer i kultiveringsgruppa (Lågens Framtid og Lardal JF) driver kultiveringen   [les mer...]

Vårens vakreste eventyr

Pinsehelgen startet vårens vakreste eventyr i Numedalslågen. Årets yngelutsetting er i gang og blir utført på dugnad blandt foreningens medlemmer de nærmeste dagene.   Yngelen blir   [les mer...]

Ungdom på klekkeriet

Barn og ungdom som deltok på kultiveringen, stamfiske og yngelytsetting i 2012 avla torsdag klekkeriet et besøk for å se hvordan det står til med laksebarna sine.  De unge kultiveringsaspirantene er   [les mer...]

Klekkingen overstått

  Yngelen svermer på klekkeriet for laks i Numedalslågen og det meste er ferdig klekket nå. Vinteren har gått tilnærmet smertefritt for klekkeriets del, og dødeligheten har vært på et   [les mer...]

Klekkeriet - en laks blir født

På klekkeriet for laks til Numedalslågen har klekkingen så smått startet i disse dager.  Lakserognen på klekkeriet har klart seg bra gjennom en lang og kald vinter som snart er på hell. Det er   [les mer...]

Innkalling til årsmøte / medlemsmøte

Innkalling til årsmøte / medlemsmøte Sted: Kantina Handelsskolen, Hoffsgt. 2 (v/Fram) Dato: Torsdag 21.03.2013. Tid: Kl. 19:00. Program for årsmøte: · Årsmelding ·   [les mer...]