header photo


Stryking til klekkeriet og rognplanting

Kultiveringsgruppa i Lågen har denne helgen gjennomført stryking av stamlaksen som har blitt fanget i høst. Lørdag 03/11 var stamfiskhuset fylt opp med en innsatsvillig gjeng som gjennomførte stryking av stamlaksen. Resultatet ble   [les mer...]

Kontroll av utsatt yngel 2012

Ungdomen som deltok på stamfisket høsten 2011 har vært med på el-fiske for kontroll av yngeloverlevelse. Som en kontroll på overlevelse av utsatt yngel, er det etablert faste prøvestasjoner i alle utsettingselvene. Disse blir   [les mer...]

Stamlaksfisket i Numedalslågen

Årets fiske etter stamlaks i Numedalslågen overstått. Årets fiske etter stamlaks i Numedalslågen ble avsluttet denne helgen. Et tjuetalls mann har stilt opp og trosset regn og kulde helgene i oktober. Selv om vi selvfølgelig har   [les mer...]

Midtsesongsevaluering:

Handlingsalternativ 3 med frislipping av kvoter og utvidelse av fisketid innføres. Midtsesongsevaluering: Handlingsalternativ 3 innføres Fylkesmannen har med hjemmel i § 9 i Forskrift om fiske og fredingssoner i vassdrag   [les mer...]

Vellykket rognplanting i Florelva

Den nybefruktede lakserognen som ble plantet i Florelva under stryking i november kan estimeres en klekkefrekvens på over 95% Forsøkene med direkte utsetting av nybefruktet rogn i grus(rognplanting) ble vellykket videreført denne   [les mer...]

Fiskeregler og midtsesongevaluering 2012

I forhold til i 2011 er det innført følgende endringer i fiskereglene: Stangfiske oppstrøms Holmfoss starter 1. juni i stedet for 15. juni Årskvote på 500 kilo er innført for flåter og mælkast. Følgende fisketider   [les mer...]

Yngelutsetting 2012

Kultiveringsgruppa har i de siste ukene satt over 100.000 lakseyngel i sidevassdrag til Numedalslågen. I løpet av de siste ukene har kultiveringsgruppa satt ut årets yngelproduksjon. Vi har svært lav dødelighet (5%), så godt over   [les mer...]

Norske Lakseelver - Faglig villaksforum

Norske Lakseelver - Faglig villaksforum 2012, Rica Hotell Værnes Norske Lakseelver feiret 20 år i villaksens tjeneste, og inviterte til faglig villaksforum i forbindelse med årsmøtet på Værnes.Målet med seminaret var å skape en   [les mer...]

Laksen i Numedalslågen

Evaluering av manøvreringsreglement etter fornyet konsesjon. - Det er spennende å kunne oppsummere ti år med undersøkelser av ungfisk, utvandrende smolt og oppvandrende laks, sier prosjektleder Torbjørn Forseth, seniorforsker i Norsk   [les mer...]

DN med innstilling for regulering av fisket fra 2012

Innstilling til regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2012 Direktoratet for naturforvaltning (DN) har kommet med innstilling for regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye etter høring av forslag til   [les mer...]

Lakseyngel på klekkeriet i Numedalslågen

Alt ferdig klekket og klekkeriet er fyllt opp med lakseyngel. På klekkeriet for laks i Numedalslågen er så godt som alt ferdig klekket i disse dager. Det myldrer av liv i klekkekarene og kultiveringsgruppa er glade for at alt har gått   [les mer...]

Skjellprøvetakingen i Numedalslågen

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2011(Ingar Aasestad)‏ Det er samlet skjellprøver av laks i Numedalslågen i det ordinære fisket i 17 av årene siden 1989. Siden 1996 er det samlet prøver hvert år med unntak av   [les mer...]

Vasking av rogn

Denne helgen ble det gjennomført rognvasking på klekkeriet. Siste nytt fra klekkeriet der alt er i rute med mange øyerogn og bra overlevelse så langt. Fredag og Lørdag var det tid for rognvasking - en prosess der vi skyller rogn,   [les mer...]

Status klekkeriet

Status fra klekkeriet for laks i Numedalslågen 8. januar. Vi har fram til nå hatt veldig bra utvikling på rogna i klekkeriet, øyerogn dukket opp i romjula, noe som er helt normalt. Dette skjer normal etter 180 – 220 døgngrader,   [les mer...]