header photo


Direktoratet for naturforvaltning

Forslag til reguleringer av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye for 2012 Direktoratet for naturforvaltning sender i dag forslag til laksefiskereguleringer for 2012 ut på høring. De siste års fiskereguleringer har bidratt til at   [les mer...]

Stryking og rognplanting

Lørdag var det tid for stryking av stamlaksen i Numedalslågen. Kultiveringsgruppene i Numedalslågen gjennomførte første lørdag i november stryking av laksen som ble fanget under stamfisket. Ca. 100.000 rogn ble lagt ned på   [les mer...]

Klart for stryking av stamlaks

Stamfisket vel overstått og klart for stryking av stamlaksen i nærmeste fremtid. Kultiveringsgruppa har avsluttet stamfisket for en tid tilbake, og 58 lakser står klar for stryking i stamfiskkarene ved Persplass. Hovedtyngden av laksen   [les mer...]

Fiskeforskrifter for 2012

Fiskeforskrifter for 2012 – Innspill fra Numedalslågen forvaltningslag. Numedalslågen forvaltningslag har lagt til grunn at forskriften skal gi omtrent det samme beskatningstrykket som i dag. Dagens beskatningstrykk er kalibrert ut   [les mer...]

Ungdom på stamfiske i Lågen

Ungdom og juniorer i Hedrum, Lardal og Sandefjord Jeger og Fisk fikk prøve seg på stamfiske. Søndag 16.10 fikk ungdomsgruppa i Hedrum Jeger og Fiskarlag, sammen med juniorer fra Lardal og Sandefjord Jeger og Fisk prøve seg på   [les mer...]

Stamlaksfisket i Numedalslågen

Årets stamlaksfiske i Numedalslågen startet søndag 02.10 Stamfisket startet søndag med et tyvetalls fiskere fra kultiveringsgruppa i Numedalslågen. Spendte på hvordan "ståa" var med laks på elva etter en oppløftende fiskesesong   [les mer...]

Fanget merket laks på Rien Øst

Frank Rune Hansen fanget en merket laks på 4,2 kg 30. august 2011 på Rien Øst i Numedalslågen. Det viser seg at fisken ble merket og sluppet som smolt ved Matre i Masfjorden i Hordaland nord for Bergen 20. mai 2010. Den var da 21 cm   [les mer...]

Lysning i sør, skiftende skydekke nordover

Oppsummeringen av årets laksefiske fra Norske Lakseelver v/Torfinn Evensen. – Det er gledelig at vi lykkes med å få villaksen tilbake til elvene som har vært døde pga. sur nedbør. I Numedalslågen ser vi en positiv utvikling med   [les mer...]

Fluefiskedemo i Lågen

Fluefiskedemo på Utklev den 21. mai kl. 11:00 – 18:00. Lågens Framtid, Sandefjord Jeger- og Fiskerforening og Larvikmarkas Fluefiskerforening arrangerer demonstrasjon av fluefiskerutstyr på Utklev i Lågen (Hvarnes i Vestfold)   [les mer...]

Yngelutsettingen i gang

Fredag ble årets første yngel sluppet ut i en av sideelvene til Numedalslågen. Denne helgen ble de første 25.000 yngel klare for utsetting ut fra klekkeriet for laks i Numedalslågen. Det våres fort og bekkene i Lardal bugner straks   [les mer...]

Klekkeriet fylt opp med lakseyngel

Klekkingen av lakseyngel ferdig med tilnærmet lik 100% overlevelse så langt. Etter en lang og kald vinter oppleves vårens sikreste tegn. Ved klekkeriet for lakseyngel på Grini er alt så godt som ferdig klekket. Det ser ut som om   [les mer...]

Klekkingen i gang

Klekkingen av lakseyngel i klekkeriet på Grini godt i gang. I klekkekarene ved klekkeriet på Grini har klekkingen startet og kommet godt i gang i flere av karene. Selv om det blir enkeltindivider som har litt hastverk med å komme ut i   [les mer...]

Oppdrettslaks i Lågen

Urovekkende økning i andel oppdrettslaks i Lågen! Skjellprøvene viser at andel oppdrettslaks i Lågen har økt de siste årene. 2008 og 2009 var andel over det som regnes som skadelig for den lokale laksebestanden. Prøvene fra 2010 er   [les mer...]

Siste nytt fra klekkeriet

Siste nytt fra klekkeriet der alt er i rute med mange øyerogn og bra overlevelse så langt. Lørdag var det tid for rognvasking - en prosess der vi skyller rogn, klekkekar og renner for humus. Prosessen ryster rogna forsiktig, så   [les mer...]