header photo


Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag fra 2021

To og en halv måned på overtid er nå ny forskrift for fiske etter anadrom laksefisk i vassdrag endelig vedtatt og gjelder fom. 15.03.2021 og for de neste 5 år. For Lågen blir det noen små men viktige   [les mer...]

Årsmøte 2020

Årsmøtet som var planlagt torsdag 26. 03. 2020 er utsatt på ubestemt tid. Hold dere alle desinfisert, så møtes vi når situasjonen i samfunnet er   [les mer...]

Stamfiske 2013

   Kultiveringsgruppa har på tre helger gjennomført og så langt avsluttet fiske etter stamlaks. Opp til 30 medlemmer av kultiveringsgruppene i Lågens Framtid og Lardal Jeger og Fisk har til tider   [les mer...]

Frost og avverget krise på klekkeriet

Fredag kveld var det tilløp til krise da den nye sms-varsleren ga alarm for lavt vann-nivå. Det var utrykning både fra nord og sør da sms-meldingene tikket inn for vannalarm på klekkeriet. Umiddelbar krise var det , da rogna er   [les mer...]

Lågen og laksen - Alle må ta ansvar

Rieber - Mohn - Lågen og laksen. Rieber - Mohn skriver i et svar I ØP 23.11 at Granerud ikke har tatt inn over seg hovedpoenget sitt - at Lågen er gitt en særskilt nasjonal vernestatus. Videre skriver han at meldingene fra   [les mer...]

Automatisk overvåking på klekkeriet

Det er invistert i automatisk overvåking av vanntilførsel og temperatur på klekkeriet. Lågens Framtid og Lardal Jeger og Fiskarlag har godt hjulpet av Larviksfirmaet IKM Instrutek AS, insvistert i automatisk overvåking av   [les mer...]

Status fra klekkeriet

Det er stadig ettersyn av de befruktede lakserognene på klekkeriet - denne gang for å plukke døde rognkorn. Ingen fare! Dette er helt nomalt. Noen ganske få rognkorn er svakere og bukker under - og disse må plukkes bort slik at   [les mer...]

Nytt forsøk med rogn rett i bekk

Forsøket fra 2008 med rogn rett i kunstige gytegroper fortsetter og videreutvikles i år. Siden forsøket i 2008 med utsetting av rogn, rett i kunstige gytegroper var såpass vellykket blir dette testet og videreutviklet også i år.   [les mer...]

Stryking av stamlaks ga 120.000 rognkorn til klekkeriet

Denne helgen ble stryking av stamlaksen i Numedalslågen gjennomført. En dugnadsvillig gjeng fra Lågens Framtid og Lardal Jeger og Fisk stilte opp på kort varsel da strykingen av stamlaksen i Numedalslågen måtte fremskyndes en   [les mer...]

Stamfisket i mål så langt

Årets stamfiske etter laks er avsluttet så langt. Etter at en liten gjeng var ute på lørdag for å fange resterende hunnlaks som manglet, står nå 25 hunnlaks og 25 hannlaks klar for stryking i fiskekarene på Persplass. Årets   [les mer...]

Oppsummering av 2009-sesongen

Direktoratet for Naturforvaltning har kommet med foreløpig rapport for laksesesongen 2009. Direktoratet for naturforvaltning (DN) har innhentet foreløpige rapporter fra årets laksesesong. Opplysningene kommer fra fylkenes   [les mer...]

Anbefaler begrensninger i laksefiske

Det fiskes for hardt på seks av ti laksebestander. Dette innebærer at fisket bør begrenses ytterligere på kysten, i de fleste fjordområder og i en lang rekke vassdrag. Det er konklusjonene i en rapport fra   [les mer...]

Drivnotfiske etter lakseunger

Numedalslågen forvaltningslag har på oppdrag fra NINA og Fylkesmannen fisket etter lakseunger med drivnot. Mye av produksjonen av laks i Numedalslågen må foregå utenom de få strykområdene som dekkes av elfiskeundersøkelsene. Dette   [les mer...]

Vellykket utsetting av rogn i gytegroper

Ingar Aasestad i forvaltningslaget har el-fisket for å kontrollere status for lakseyngel i Florelva. Ingar Aasestad(Numedalslågen forvaltningslag) og undertegnede(Lågens Framtid) hadde med seg nybefruktet lakserogn   [les mer...]

Siste nytt fra klekkeriet

Veterinær Line Mørch var på besøk i Klekkeriet tirsdag 28.04 for å sjekke generell status og kontrollere 30 tilfeldig utvalgte yngel for ”Gyro”. Frafallet/dødligheten/ikke befruktede rogn har i år vært ca 8 % som er   [les mer...]

Mulig nytt klekkeri ved Daleelva

Numedalslågen forvaltningslag ønsker å samarbeide med Lardal Kommune om mulighetene for nytt klekkeri. Av beredskapshensyn har Numedalslågen forvaltningslag lenge hatt planer ferdig for bygging av settefiskanlegg for smoltproduksjon   [les mer...]

Yngelen svermer på klekkeriet nå

Fem stykker fra lardal Jeger og Fisk og Lågens Framtid stilte på dugnad for å fjerne tomme rognskall. Barna syns det er spennende med lakseyngel som klekker, og det er det jo for oss store også... Tomme rognskall suges opp   [les mer...]

Ny øy i Lågamunningen

Det har bygd seg opp en sandbanke av en øy, midt i der hovedløpet var før utfyllinga på Revet. Det ser ut som at den for mange savnede Hvittensand som har forsvunnet i takt med Larvik Havnevesens utfylling av Revet, nå dukker opp som   [les mer...]

Det klekkes så smått nå...

Det begynner så smått og skje ting på klekkeriet... 8 plommesekkyngel svømmer rundt i klekkekassene. Det store "rykket" ventes om ca 14 dager sier sjef for kultiveringsgruppa Morten Kvammen til lagens-framtid.no Ikke lett for de   [les mer...]

Vasking av lakserogn

Disse må plukkes bort for å unngå   [les mer...]