header photo


Stryking til klekkeri og rognplanting

Denne helgen har kultiveringsgruppa gjennomført stryking av laksen som gir rogn til klekkeri og rognplanting rett i bekk. Eggene fra 20 par med laks fra Numedalslågen og 6 par fra Hagenesvassdraget på plass i   [les mer...]

Gytebestandsmålet ikke nådd i 2013

Lågens Framtid så med bekymring på at fiskekvotene i Lågen ble opphevet ved midtsesongsevalueringen 12. juli. Frykten for at gytebestandsmålet ikke ville bli nådd ser nå ut til å være   [les mer...]

Stamfiske 2013

   Kultiveringsgruppa har på tre helger gjennomført og så langt avsluttet fiske etter stamlaks. Opp til 30 medlemmer av kultiveringsgruppene i Lågens Framtid og Lardal Jeger og Fisk har til tider   [les mer...]

Kunnskap og forvaltning i Lågen

Lågens framtid skal ha honnør for å ha dreiet argumentasjonen sin bort fra følelser og synsing for i stedet å ta utgangspunkt i laksens biologi og produksjonspotensiale. De har imidlertid fortsatt en   [les mer...]

Forvaltningen av Lågen

Om noen bidrar til å tåkelegge debatten om laksen i Numedalslågen, så er det Numedalslågen Forvaltningslag og ikke Lågens Framtid. Vi mener det er viktig med en åpen debatt om temaet, og   [les mer...]

Lågen og lakseforvaltningen

 Kjære Numedalslågen Forvaltningslag og Ingar Aasestad. Først og fremst synes vi det er merkelig at dere stiller spørsmål ved vår forståelse av tall og rollefordeling, og, ikke minst, hva   [les mer...]

Vil beskytte villaksen

Sak sakset fra www.op.no (Foto: Inger Lene O. Steen/op.no) Vi mener at kvotene må gjeninnføres og all hunnfisk som tas i elva må settes ut igjen. På den måten kan vi forhindre at antall hunnfisk i   [les mer...]

Rogn plantet i Florelva

Etter endt stamfiske og stryking høsten 2012 ble ca 17.000 nybefruktede lakserogn plantet i Florelva. Klekkekassene er nå hentet ned og rognplantingen anses som vellykket.   Det er utrolig spennende å se   [les mer...]