header photo


Overvåkingsfiske

Overvåkingsfiske etter innslag av rømt oppdrettslaks i Nummedalslågen. Som en del av overvåkingen av laksebestanden på nasjonalt plan har Lågens Framtid påtatt seg å gjennomføre   [les mer...]

Yngelutsetting - Årets vakreste eventyr

Nylig har vi fått all yngel etter fjordårets stamfiske ut i sidebekker til Numedalslågen. En av årets hovedinnsatser for laksekultiveringen i Lågen trigger mange, både godt voksne og unge menn(damene er   [les mer...]

Årsmøte og medlemsmøte 2017

Det kalles inn til årsmøte og medlemsmøte på Thor Heyerdal videregående skole, Hoffsgt. 6 (v/Fram) Kantina 2. etg. Torsdag 16.03.2017. Kl. 19:00. Program for   [les mer...]